Praktisch

Home  >>  Praktisch

Er wordt steeds gestart met een verkennend gesprek. Hier wordt besproken wat er beter en minder goed loopt. We nemen voldoende tijd om op verhaal te komen en stil te staan waar nodig. Daarna wordt gekeken wat uw verwachtingen zijn en wat hiervoor de meest gepaste hulp is. In samenspraak wordt het vervolg parcours besproken, zo nodig wordt er doorverwezen. Soms kunnen 1 of enkele gesprekken al voldoende zijn om weer verder te gaan, soms is een uitgebreidere begeleiding aangewezen.

Afspraken kunnen gemaakt worden via mail. Ook kan u een bericht inspreken op onderstaand telefoonnummer met uw gegevens, dan contacteer ik u zo snel mogelijk terug.

Contactgegvens:
Adres: Steensedijk 379, 8400 Oostende (Wijziging huisnummer sinds november 2018)
E-mail: info@estellevancoillie.be
Tel.: 0486/ 55 34 09 (Laat een boodschap na en ik bel zo snel mogelijk terug)
Erkenning nummer: 882112756
Ondernemingsnummer: 0648.997.997
Rekeningnummer: BE24 7506 7279 9438

Tarieven vanaf 2 januari 2019:
Eerste gesprek: €45 (60 – 90 min.)
Gesprekken: €45 (± 45 min.)
Diagnostiek: €50 (± 45 min.)  incl. verslag
IQ-test: : €100 (± 90 min of 2 x 45 min) incl. verslag

Voor terugbetaling raadpleeg uw mutualiteit of kijk op deze site