Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek is het proces waarbij, aan de hand van genormeerde testen, vragenlijsten en observatiegegevens, een beeld wordt verkregen van een persoon of een aspect van een persoon. Dankzij gestandaardiseerde testen, met kwantitatieve resultaten, wordt op een objectieve wijze informatie verkregen die bijdraagt tot een effeciƫnte begeleiding. De resultaten maken het mogelijk om de zaken bespreekbaar te maken en de begeleiding indien nodig bij te sturen. Op deze wijze kan sneller tot de essentie gekomen worden. Daarnaast kan psychodiagnostiek ook bijdragen tot een gepaste en vlottere doorverwijzing.

Psychodiagnostiek wordt hier vaak ingezet voor het bepalen van de algemene intelligentie (WISC), bij het opsporen van aandachtsproblemen (TEA-CH) en het vaststellen van faalangst en prestatimotivatie (VaSEV). Daarnaast is er ook onderzoeksmateriaal aanwezig voor, gedragsproblemen, depressieve gevoelens, copinggedrag en belevingsonderzoek.

De begeleiding

 

Soms is de steun van onze omgeving net niet voldoende.

Af en toe weten we zelf niet waarin of waaruit.

Soms doet het deugd om eens opnieuw te beginnen bij iemand.

Het kan dat je geen nood hebt aan goede raad, maar enkel een luisterend oor.

Soms kan het helpend zijn om de waarheid rechtuit te horen.

 

Het doel van een individuele begeleiding is in de eerste plaats zicht te krijgen op de moeilijkheden. Inzicht in je eigen leven kan op zich al zeer helpend zijn en voldoende om vlotter vooruit te gaan in het leven. Indien er beslist wordt om verder te gaan kan er gekeken worden om de persoonlijke ontwikkeling een duwtje in de rug te geven. Immers, hoe beter je jezelf kent, hoe sterker je in het leven staat. Soms zijn er omstandigheden die ons doen wankelen, erover spreken kan helpen. Je persoonlijk verhaal vertellen, zoveel als je zelf wenst, zonder oordelen. Samen met iemand die neutraal en objectief kijkt op jouw verhaal. Om de fundamenten van jou verhaal kritisch te bekijken en bij te schaven waar nodig.